S lékařem o tělesné zdatnosti dnešních dětí

Placená zóna

Nina Rutová, Šárka Kubcová