Při pedagogicko-psychologické poradně v Praze 7 funguje již 17 let klub DUHA (sdružení dětí a mládeže pro volný čas, přírodu a recesi). Klub Jasmín byl založen proto, aby se s dětmi mohlo pracovat pravidelně, systematicky a dlouhodobě. Některé děti, které do Duhy chodily, již vyrostly a přicházejí se znovu „poradit“ před vstupem do zaměstnání, do manželství nebo přinesou ukázat svého vlastního potomka. To není obvyklé. Při rozhovoru s „pamětnicí“ jsem narazila na mnoho věcí, které nejsou samozřejmostí: tábory, dobrovolnictví, ochota přijmout, naslouchat a dohlédnout za obzory.

Placená zóna

Nina Rutová