Jak přežít pracovní úspěch

Často se hovoří o tom, že naše společnost je orientovaná na výkon, na úspěch. Když vytoužený úspěch přijde, umíme si s ním poradit? Požene nás dál? Nebo usneme na vavřínech? Dokážeme reálně zhodnotit své možnosti? Pulty knihkupectví, regály knihoven i internetové stránky jsou plné příruček, článků a doporučení, jak být úspěšní. Dozvíme se, jak zaujmout šéfa, prosadit vlastní názor, náležitě prodat výsledky své práce, získat respekt kolegů… Někdo stoupá k vytčenému cíli zvolna, krok za krokem, jiný bere při cestě vzhůru schody po dvou. Je ale významný pracovní úspěch a s ním spojené peníze, ať už v podobě zisku nebo citelného zvýšení platu, a nárůst (pravo)moci opravdu tak jednoznačně bezproblémově pozitivní a jeho zvládnutí nepůsobí problémy? Nedokáže člověka někdy také „rozhodit“ a způsobit, že je z něj v relativně krátkém čase „někdo jiný“? A je taková změna vždy k lepšímu? Jistě, člověk se v interakci se sociálním i hmotným prostředním mění a vyvíjí celý život. Pokud ale mohou mít okolnosti spojené s velkým úspěchem vliv na integritu osobnosti, životní styl a hodnotovou orientaci konkrétního jedince, je minimálně dobré to vědět - ať už se na situaci díváme z pozice dotyčného a jeho blízkých či ze strany bezprostředních nadřízených a managementu zaměstnavatele. Ještě lepší je připravit se.

Placená zóna

Daniela Kramulová