Online archiv

Kategorie: ZAMYŠLENÍ

Čím je nám příroda?

Tereza Králíčková, PD 7-8/2023
Témata duševního zdraví a možného ohrožení planety v podobě ekologických katastrof hýbou současnou společností. Jaká je mezi nimi souvislost? Psychoterapeutka TEREZA KRÁLÍČKOVÁ se v osobní úvaze zamýšlí nad odcizením, nadějí a touhou žít.

Oživit v sobě dětský údiv

Sandra Silná, PD 7-8/2023
Někdy nás přepadá environmentální žal, protože se nám nedaří zabránit tání ledovců nebo vymírání druhů. Zkusme se rozhlédnout kolem sebe a začít si budovat vztah k tomu, co máme přímo před sebou, třeba k nenápadné rostlince u cesty, po níž denně kráčíme.

Radostné nevědění

Šimon Grimmich, PD 7-8/2023

Poznej svého nepřítele a nebudeš oběť

Ondřej Fafejta, PD 6/2023
Oběť má tu výhodu, že nemůže za to, co se stalo. Vinu nese někdo jiný nebo něco jiného. Proč je tento postoj pro mnoho lidí lákavý? Jsou díky němu lidé šťastnější?

Je načase, aby světlo zářilo

Sandra Silná, PD 6/2023
Křesťanská duchovní cesta vede k vnitřní proměně, k návratu k Božímu dítěti v nás. Je to proces sebepřijetí a zdravé sebelásky. Poznávání toho, co mohu dát tomuto světu, a uvědomění, že mám co dát.

Foukající zen

Šimon Grimmich, PD 6/2023

Přijmout své chyby

Sandra Silná, PD 5/2023
Je důležitá dokonalost, na níž tak často lpíme, nebo láskyplné přijetí? K léčivé proměně vnímání sebe a světa pomáhají podle husitské farářky nejen biblické příběhy, ale i umění, například hudba.

Být jako kámen, ale bez tíhy

Šimon Grimmich, PD 5/2023
Jako dítě jsem záviděl dospělým, kteří měli tlusté diáře v kožených deskách. Důležitě nad nimi vysedávali, zapisovali a škrtali a každý den měli tak důkladně rozplánovaný, že na stránce nezůstávalo volné místo. Později jsem obdivoval přátele, kteří používali Google kalendář a každý den se jim tam střídala nejrůznější barevná políčka. Život působil pestře, naplněně a důležitě.

Ať tě drak dostane

Šimon Grimmich, PD 4/2023
„Kde v půli život náš je se svou poutí, / procházet musel jsem tak temným lesem, / že pravý směr jsem nemohl uhodnouti.“ Tak začíná Dante svou pouť peklem, očistcem a rájem, ztracený v temném lese; tím peklem, nad jehož branou stojí: „Zanechte naděje, kdo vstupujete.“ Jako kdyby před nás Dante stavěl trochu jiný výjev, než jsou obrázky ze sociálních sítí, kde jsme zvyklí prezentovat život jako nekončící sérii úspěchů. Možná ten pravý život začíná v okamžiku, kdy ztratíme směr, kdy selžeme, kdy prohrajeme… A možná nejen tehdy, když „v půli život náš je se svou poutí“.

Udržet si naději

Sandra Silná, PD 4/2023
Smysl života, jeho hledání, nalezení či naopak ztráta, to je velké lidské téma. Jak najít cestu ke štěstí? Stačí jen vyslovit svá přání a doufat, že se nám splní? Křesťanská tradice nabízí jiný pohled.

Terapie pomíjivosti

Působení ve veřejném prostoru

Mnohdy jsme postaveni do rolí autorit, aniž bychom se tak cítili, a následně jsme za své projevy kritizováni. Za vlastní úhel pohledu, který přitom nijak nevyvyšujeme ani nezobecňujeme. Proč ale s pokorou a respektem nevystoupit ve své křehkosti a jedinečnosti a nepoukázat na to, co prožíváme a nad čím se zamýšlíme?