Je libo genetický horoskop?

Mnoho v současnosti nabízených genetických testů je zavádějících, na místě je notná dávka skepse a opatrnosti. V budoucnu se to změní a lidé budou moct ukojit svou zvědavost relevantněji. Psychická cena však může být nepříjemně vysoká.

Placená zóna

Jaroslav Petr