Online archiv

Autor: Ondřej Fafejta

Překážka jako cesta

Ondřej Fafejta, PD 4/2023
Lze si představit život, který by byl naprosto svobodný, bez omezení? Rozhodující pro nalezení smyslu vlastní existence často bývá právě okamžik, kdy narazíme na nějaký limit.

Tělo jako nástroj vztahu

Ondřej Fafejta, PD 12/2022
Někdy lidé zažívají něco, z čeho mají dojem, že je to neobvyklé. Zdá se jim, že druzí to nechápou. Jistě je dobré být vůči sobě kritický, ale zároveň je vhodné, abychom své i cizí prožitky, jakkoli zvláštní, přijímali a zkusili je respektovat. Více o této zkušenosti vypráví ONDŘEJ FAFEJTA.

Srovnávejte se s tím, jací jste byli včera

Ondřej Fafejta, PD 03/2022
O tom, že je dobré se s nikým nesrovnávat, asi slyšel už každý z nás. Málokdo ale odolal tomu, aby ho srovnávání s jedinci, kteří jsou (alespoň údajně) úspěšnější, občas tak trochu nedeptalo. Jak z toho ven a co nám o úskalích i prospěšnosti srovnávání říká psychologie?

Dobrý psychopat v nás?

Ondřej Fafejta, PD 05/2021
Psychopaty si většinou ošklivíme jako predátory, na něž je radno dávat si pozor. Co když ale využijeme jejich zbraní, abychom žili bohatší, odvážnější a spokojenější život? Kniha Psychopatův průvodce na cestě k úspěchu popisuje, jak na to.

Odejdi v míru

Ondřej Fafejta, PD 04/2021
KDYŽ ŘÍKÁME, ŽE MÁ ČLOVĚK ŠPATNĚ NASTAVENÉ HRANICE, MŮŽEME TO CHÁPAT DVOJÍM ZPŮSOBEM. BUĎ SE JEDNÁ O HRANICE VŮČI JEHO MOŽNOSTEM, NEBO O HRANICE VŮČI DRUHÝM LIDEM. POTÍŽE V JEDNÉ OBLASTI SE VELMI SNADNO MOHOU PROJEVIT I V OBLASTI DRUHÉ.

Jste introvertní, nebo vysoce citliví?

Ondřej Fafejta, 2/2020
Devadesátá léta minulého století byla dobou, v níž se propagovala asertivita a podnikavost. Dnes je situace poněkud jiná. K tomu přispěla významnou měrou Susan Cainová svou knihou Ticho: Síla introvertů ve světě, který nikdy nepřestává mluvit, která poprvé vyšla v roce 2012 (a česky téhož roku). Autorka hovoří o tom, že na Západě, a obzvláště v Americe, dominuje „extravertní ideál“, který je společenský, průrazný a dobře se cítí v centru pozornosti.