Online archiv

Vydání: PD 5/2024

Psychoterapie a queer lidé v Česku

Miroslav Šubrt, PD 5/2024
Pokud člověk profesionálně pracuje s lidmi, měl by počítat s tím, že má pravděpodobně určité předsudky, které mohou s prožíváním některých jeho klientů a klientek kolidovat. Je tedy namístě vlastní zažité normy reflektovat, aby všichni dostávali plnohodnotnou péči.

Transgender identity v dnešní době

Tomáš Kufa, PD 5/2024
Ve světě, který je stále více definován svou rozmanitostí a složitostí, může být obtížné orientovat se v současné debatě o genderu. Psycholog TOMÁŠ KUFA nabízí stručný pohled do tematiky.

Trans identita a nebinarita u dětí a dospívajících

Pavel Turčan, PD 5/2024
V poslední době se častěji setkávám s názory lidí, kteří jsou vyděšení z toho, kam se to dnešní svět řítí, že dříve byly všechny děti „normální“. Dnes aby se už člověk bál někoho oslovit, a když to takto půjde dál, vymřeme. Jsou to ale zbytečně alarmující obavy, říká sexuolog PAVEL TURČAN.

Menšinový stres aneb Proč gender někdy nestačí

Ananké Nebeská, PD 5/2024
Jedním ze zdrojů duševní nepohody, který je u LGBTQIA+ osob poměrně dobře zmapován, je menšinový stres. Jedná se o stres, který je způsoben příslušností k některé z marginalizovaných skupin a žitou zkušeností se stigmatizací ze strany většinové společnosti. Problém přitom nepředstavuje samotná identita, ale mocenské struktury, které diskriminují určitou skupinu lidí tím, že konkrétní identitární znaky označují za normu a ostatní za odchylku.

Zamilovat se do duše

PD 5/2024
V rozhovoru s psychiatričkou a psychoterapeutkou ALENOU VEČEŘOVOU PROCHÁZKOVOU jsme probíraly téma genderové dysforie a transgenderu, podívaly jsme se do zákoutí partnerských vztahů transgender lidí a zjistily jsme, jak zásadní je celospolečenská edukace.

Zranitelnost jako klíč k srdci

Adam Borzič, PD 5/2024
Spiritualita může přispívat k duševní integritě a celistvosti. Je-li vědomá a svobodná, vede k hlubšímu a plnějšímu prožívání a rozvíjí v nás kvality moudrosti, laskavosti a soucitu. Podmínkou zdravé duchovnosti je však odvaha přijímat náročné emoce, které odhalují naše slabá místa.

Kdo jsem?

Marek Preiss, PD 5/2024
Vytvoření stabilní identity je předpokladem pro zdravou osobnost. Co když je však vývoj člověka zasažen traumatem, jak tomu bylo například u obětí holocaustu a jejich potomků? A je možné i s narušenou identitou uspět a pomáhat ostatním?

Nevejdu se do škatulek

PD 5/2024
KAREL PAVLICA učí na Ostravské univerzitě, snaží se přispívat k budování respektující společnosti a šíří osvětu v rámci genderové, sexuální a vztahové rozmanitosti. Povídali jsme si o tranzici, kterou prošel před více než dvaceti lety, o strachu i o důležitosti bezpodmínečného přijetí nejen v terapeutickém prostředí.

Afirmativní a holistický přístup

PD 5/2024
Trans a genderově rozmanité osoby stále trpí nepřijetím a mnohdy i stigmatizací a menšinovým stresem, což zhoršuje jejich fyzické a duševní zdraví. Jak tyto lidi podpořit a lépe pochopit?

Bezmezná podpora

Dominika Čechová, PD 5/2024
Psychoterapeutky a psychoterapeuti by podle DOMINIKY ČECHOVÉ neměli vždy slepě následovat aktuální přání svých klientů. Měli by vytvářet bezpečný a pevný prostor, kde klienti mohou své potřeby, tendence nebo fantazie rozvíjet a hledat možnosti, jak a jestli je v životě realizovat.

Smrt dítěte v rodině

Zuzana Hrušková, PD 5/2024
Úmrtí dítěte bylo v naší společnosti donedávna tabu. V posledních letech se však toto bolestné téma otevírá a také odborníci z pomáhajících profesí hledají nové a účinnější způsoby, jak pozůstalé podporovat.

Zdravá rodina má dobrý poměr mužských a ženských sil

PD 5/2024
Podle terapeutů LUDMILY TRAPKOVÉ a VLADISLAVA CHVÁLY stále větší počet teenagerů, a především dívek, odmítá své biologické pohlaví. Situace této dvojici odborníků připomíná boom poruch příjmu potravy na konci minulého století. Domnívají se, že oba projevy signalizují obtíže oddělování se od rodiny.